Gammel fredet latinskole har gennemgået en gennemgribende renovering.

Den flotte bygning, som blev opført mellem 1731 og 1735, har været på en lang rejse fra Latinskole, over mange år med Viborgs kommunal administration til nu, hvor bygningen dels fungerer som administrationskontor for Gammeltorv Ejendomme og dels som privatbolig. 

Navnet Gammeltorv Ejendomme tager netop afsæt i bygningens placering i Viborgs historiske bykerne. Gammeltorv var det oprindelige bytorv i Viborg og er byens ældste torv. Det lå foran Domkirken, og var omgivet af blandt andet den gamle Latinskole. 


Viborg

Samlet areal: 996 m²
Anvendelse: Bolig Kontor
Sct. Mogens Gade 1
8800 Viborg